Logo Półkolonie Wieżyca
0,00 

Szkolenie dla dzieci

Sitnusiowy System Szkolenia Narciarskiego skierowany jest dla dzieci i młodzieży. Jest to pierwszy oficjalny Program Nauczania Narciarstwa Dzieci wydany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN-PZN. Nauka i doskonalenie prowadzone są na wszystkich poziomach umiejętności.

Opis szkolenia

Sitnusiowy System Szkolenia składa się z ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki. Poziom pierwszy, najłatwiejszy, jest koloru białego – jak śnieg i stok, na którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki na nartach. Kolejne cztery są tożsame z oznaczeniami trudności tras, na których mali narciarze nabywają, a następnie podnoszą swoje umiejętności. Są to w kolejności: zielony, niebieski, czerwony i czarny.
Trzy ostatnie, najwyższe, to kolory medalowe. Brąz, srebro i złoto – to kruszce, po zdobyciu których jest się już narciarzem o najwyższych kwalifikacjach. Każdy z poziomów składa się z jednej głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie go uzupełniają. Każdy poziom zakończony jest testem sprawdzającym nabyte umiejętności. Po zaliczeniu wszystkich testowych zadań uczeń otrzymuje SITNUSIOWĄ ODZNAKĘ w kolorze zaliczonego poziomu.
Dokonuje się również wpisu do SITNUSIOWEGO INDEKSU. W przypadku gdy uczeń nie zaliczy któregoś z testowych zadań, otrzymuje sitnusiową odznakę pocieszenia w kolorze poziomu i pozostaje nadal na tym samym poziomie. W indeksie instruktor zaznacza tylko zadania zaliczone.

Odznaki do zdobycia

Skręcamy pługiem
Łączymy narty
Ślizgamy się równolegle
Zaczynamy ślizgać się na kkrawędziach
Robimy długi i szybkie skręty
Jeździmy krótkimi skrętami
Potrafimy wbijać kijki
Jeździmy sportowo
crossmenu